Deze publicatie maakt gebruik van cookies

ONDERWEG

Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. Grootste slachtoffer: de fietser. Vooral de oudere fietser valt en botst zich een weg naar de spoedeisende hulp. Hoe is het tij te keren?

FIETSEN
VOOR
JE
LEVEN

25%

50%

75%

IN DIT ARTIKEL:

Sinds 2010 neemt het aantal doden, en vooral ook het aantal ernstig gewonden in het verkeer sterk toe.

Er zijn meer mensen die fietsen en met de e-bike meer mensen die kúnnen fietsen.

Het eenvoudigste instrument om het aantal slachtoffers stevig te verminderen is de fietshelm.

In 2004 voelde Nederland zich nog kampioen verkeersveiligheid. In dat jaar telden we 881 verkeersdoden, voor het eerst onder de duizend. Een knappe prestatie, want we kwamen uit de levensgevaarlijke jaren ’60, ’70 en ’80 met in 1972, op het dieptepunt, 3264 doden in een jaar. Met de invoering van onder meer de autogordel, eerst voor- en toen achterin, de maximumsnelheid, de vangrail en een helmplicht voor motoren en bromfietsen lukt het dit in 1996 te verminderen tot 1251 dodelijke ongevallen. Vervolgens werd eind jaren ’90 heel optimistisch Europees afgesproken om elke tien jaar het aantal verkeersslachtoffers te halveren. Van 2000 tot 2010 is dat in Nederland bijna gelukt. Het aantal verkeersdoden nam vrij spectaculair af van 1166 doden in 2000 naar 640 in 2010. Een daling van 46 procent.

Maar toen keerde het tij. In 2010 is de daling tot stilstand gekomen. Sterker nog: sinds die tijd neemt het aantal doden, en vooral ook het aantal ernstig gewonden in het verkeer sterk toe. In 2016 raakten in Nederland maar liefst 21.400 personen ernstig gewond in het verkeer. Tien jaar eerder in 2006 waren dat er nog 15.420. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de ambitieuze doelstelling om in 2050 uit te komen op nul verkeersslachtoffers. De Tweede Kamer wil dat de regering ervoor zorgt dat het aantal verkeersslachtoffers in 2030 is gehalveerd ten opzichte van 2020. Hoe gaan we dat doen?
HET AANTAL DODELIJKE FIETSONGEVALLEN MET 70-PLUSSERS STEEG MET 68%

SENIOREN EN KINDEREN
Stefan Westerman, verkeerskundige bij de ANWB: ‘Om het aantal slachtoffers naar beneden te brengen zullen we alle zeilen bij moeten zetten en kijken naar alle onderdelen van verkeersveiligheid. Veel ongevallen gebeuren in de stad, dus de snelheid binnen de bebouwde kom moet omlaag. En meer camera’s om te handhaven, zodat er een grotere pakkans is en mensen hun gedrag gaan aanpassen.’ Tweede Kamerlid Harry van der Molen (CDA): ‘We moeten versneld investeren in verkeersveiligheid op regionale N-wegen. Lachgas is straks gelukkig verboden en de handhaving daarop in het verkeer moet prioriteit krijgen. Voor de fiets zetten we in op een forse verhoging van het aantal fietsers dat een fietshelm draagt, met name door senioren en kinderen.’

Eind jaren ’90 leek het type slachtoffer als in beton gegoten. De 25- tot 40-jarige automobilist was in die jaren hét verkeersslachtoffer met bijna een kwart van het totaal. Tegenwoordig is de fietser het belangrijkste slachtoffer, en dan met name de oudere fietser. Tussen 1999 en 2019 daalde het aantal omgekomen fietsers weliswaar met 11 procent, maar het aantal 70-plussers dat omkwam met de fiets (inclusief e-bikes) steeg in deze periode juist met 68 procent. Karin Klein Wolt van Veiligheid.nl: ‘Er zijn meer mensen die fietsen en met de e-bike meer mensen die kúnnen fietsen. De groep ouderen die voorheen niet meer fietste blijft nu langer doorfietsen. Dat is een kwetsbare groep. Ongelukken gebeuren namelijk niet per se als mensen hard rijden, maar ook als ze op- of afstappen.'

Karin: 'Balansproblematiek is typisch voor senioren. Je ziet bij de fiets, brommer en snorfiets dat ongevallen vaak enkelvoudig zijn.’ Dat onderschrijft ook Marcel Ariës, neuroloog en intensivist, van Artsen voor Veilig Fietsen, een collectief van bezorgde artsen: ‘Als ik kijk naar wat ik op de intensive care tegenkom, dan is het verhaal heel vaak pech. Een rok tussen de spaken, een openslaande deur, gladheid. Het gaat veelal om de oudere fietser. Als een oudere valt heeft-ie meer kans op ernstiger letsel. De fiets en de e-bike krijgen alleen nog maar een belangrijkere rol in het verkeer. We zien al meer dan tien jaar dat het aantal fietsslachtoffers stijgt. We hebben het over 50.000 fietsslachtoffers per jaar op de eerste hulp.’WAT VIND JIJ ?

1

2

3

KAJA VAN DER SAR (16), FIETST ELKE DAG NAAR SCHOOL

VOEL JE JE (ON)VEILIG IN HET VERKEER? 
‘Ik voel me niet snel onveilig, want ik race overal tussendoor! Maar rotondes vind ik vaak wel link, ik kom ze regelmatig tegen op de fiets en ik word best vaak afgesneden door een auto, terwijl ik oogcontact maak en mijn hand uitsteek. Vaak zien ze me dan toch niet blijkbaar. Bij rotondes let ik dus extra goed op.’

WAT ZOU HET VERKEER VOOR JOU VEILIGER MAKEN? 
‘Het liefst fiets ik altijd op een apart fietspad. Die zouden er dus wel meer mogen komen. Op onoverzichtelijke kruisingen mogen ze wat meer van die bolle spiegels plaatsen, dat werkt echt goed voor het overzicht. En wat ook handig zou zijn? Heel veel meer plekken waar je makkelijk fietslampjes kunt kopen, want die vergeet ik nog wel eens.’


FIETSHELM
Wat dus vooral nodig is om ons verkeer veiliger te maken is het drastisch terugdringen van het aantal fietsslachtoffers. Volgens een rapport van verkeersorganisatie SWOV gaat het er op ons fietspad om dat deze voldoende breed en stroef is en dat er duidelijke markering en een goede berm is. Met een ander fietsontwerp, een lager zadel of bijvoorbeeld een derde wiel, is de balans op de fiets makkelijker te bewaren voor de oudere fietser. Het belangrijkste en eenvoudigste instrument echter om het aantal slachtoffers stevig te verminderen is de fietshelm.

Volgens Artsen voor Veilig Fietsen lopen jaarlijks 12.500 fietsers hersenletsel op. Het aantal fietsdoden zou volgens onderzoek met 50 tot 70 procent afnemen wanneer alle fietsers een helm zouden dragen. Ariës: ‘De reden dat we inzetten op de helm is dat de doden en de ernstige slachtoffers die wij tegenkomen degenen zijn die met hun hoofd op de weg terechtkomen. De helm is keihard nodig.’ In Nederland zijn maar weinig organisaties te vinden voor een helmplicht. Argumenten zijn dat een helm het fietsen zou ontmoedigen en dat het ‘wind-in-je-haar gevoel’ belangrijk is voor de Nederlander. De ANWB is ook geen voorstander van een helmplicht. Westerman: ‘Het standpunt van de ANWB is het vrijwillig gebruik en de promotie van de helm. We zien in verkoopcijfers van helmen al dat mensen zelf die keuze maken.’ Wielrenners, maar ook skiërs en snowboarders zijn na enige weerstand ook gewend geraakt aan een helm. Als de fietser volgt wordt ons verkeer een stuk veiliger.

 

FIETSDODEN NEMEN MAAR NIET AF

WIl je weten hoe je veiliger bent op de fiets?Bekijk dan de fietsveiligheid collectie in de ANWB webwinkel.

ANWB WEBWINKEL

1

2

3

LED Vest, Human Nature. Ledenprijs: 14,99 

WAT ZEGT HET MINISTERIE?

‘AANTAL ONGEVALLEN BLIJFT NOG EVEN TOENEMEN’

Liz Zoetekouw, woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:

‘Helaas vallen er ieder jaar in Nederland bijna 600 doden en circa 20.000 ernstig gewonden in het verkeer. Dat zijn mensenlevens. Uit het leven gerukt of voor het  leven gehandicapt. We zien in de voorspellingen dat dit, zoals het nu gaat, richting 2050 blijft toenemen, vooral op wegen van provincies en gemeenten. Het gaat met name om fietsongevallen, zonder betrokkenheid van een motorvoertuig. Dat komt deels door de groeiende bevolking, waardoor het de afgelopen tien jaar op de weg steeds drukker is geworden. En op het fietspad wordt het met elektrische fietsen, bakfietsen, canta’s en speed pedelecs steeds diverser en onrustiger. We zien ook het toegenomen gebruik van de smartphone en drugs terug in het verkeer.’

‘Wij kijken continu voor welke groepen de risico’s het grootst zijn en passen ons beleid daarop aan. Zo willen we dat iedereen veilig thuiskomt. We hebben 500  miljoen euro beschikbaar gesteld voor gemeentes, provincies en waterschappen. Het kabinet heeft 200 miljoen euro uitgetrokken om Rijks-N-wegen veiliger te maken. Ook stimuleren we innovaties, zoals navigatiesystemen die waarschuwen voor ongevallen of als een weg is afgesloten. Veilig gedrag stimuleren we met campagnes als BOB en MONO en met wetgeving, zoals het verbod op mobiele apparaten op de fiets en in de auto.’

Tekst: Mark Deken Interviews: Jaap van der Sar Illustraties: Monique Wijbrands Infographics: Kay Coenen

LEES VERDER

Als de drukte van Bangkok je te veel wordt, reis je af naar het zuiden. Hier vind je de rust van het regenwoud. Maar ook eilanden met parelwitte stranden waar je he-le-maal niks hoeft.

ONDERWEG

FIETSEN
VOOR
JE
LEVEN

Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. Grootste slachtoffer: de fietser. Vooral de oudere fietser valt en botst zich een weg naar de spoedeisende hulp. Hoe is het tij te keren?

Scroll naar 
onderen en
lees verder

Het eenvoudigste instrument om het aantal slachtoffers stevig te verminderen is de fietshelm.

Er zijn meer mensen die fietsen en met de e-bike meer mensen die kúnnen fietsen.

Sinds 2010 neemt het aantal doden, en het aantal ernstig gewonden in het verkeer sterk toe.

IN DIT ARTIKEL:

In 2004 voelde Nederland zich nog kampioen verkeersveiligheid. In dat jaar telden we 881 verkeersdoden, voor het eerst onder de duizend. Een knappe prestatie, want we kwamen uit de levensgevaarlijke jaren ’60, ’70 en ’80 met in 1972, op het dieptepunt, 3264 doden in een jaar. Met de invoering van onder meer de autogordel, eerst voor- en toen achterin, de maximumsnelheid, de vangrail en een helmplicht voor motoren en bromfietsen lukt het dit in 1996 te verminderen tot 1251 dodelijke ongevallen. Vervolgens werd eind jaren ’90 heel optimistisch Europees afgesproken om elke tien jaar het aantal verkeersslachtoffers te halveren. Van 2000 tot 2010 is dat in Nederland bijna gelukt. Het aantal verkeersdoden nam vrij spectaculair af van 1166 doden in 2000 naar 640 in 2010. Een daling van 46 procent.

Maar toen keerde het tij. In 2010 is de daling tot stilstand gekomen. Sterker nog: sinds die tijd neemt het aantal doden, en vooral ook het aantal ernstig gewonden in het verkeer sterk toe. In 2016 raakten in Nederland maar liefst 21.400 personen ernstig gewond in het verkeer. Tien jaar eerder in 2006 waren dat er nog 15.420. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de ambitieuze doelstelling om in 2050 uit te komen op nul verkeersslachtoffers. De Tweede Kamer wil dat de regering ervoor zorgt dat het aantal verkeersslachtoffers in 2030 is gehalveerd ten opzichte van 2020. Hoe gaan we dat doen?
SENIOREN EN KINDEREN
Stefan Westerman, verkeerskundige bij de ANWB: ‘Om het aantal slachtoffers naar beneden te brengen zullen we alle zeilen bij moeten zetten en kijken naar alle onderdelen van verkeersveiligheid. Veel ongevallen gebeuren in de stad, dus de snelheid binnen de bebouwde kom moet omlaag. En meer camera’s om te handhaven, zodat er een grotere pakkans is en mensen hun gedrag gaan aanpassen.’ Tweede Kamerlid Harry van der Molen (CDA): ‘We moeten versneld investeren in verkeersveiligheid op regionale N-wegen. Lachgas is straks gelukkig verboden en de handhaving daarop in het verkeer moet prioriteit krijgen. Voor de fiets zetten we in op een forse verhoging van het aantal fietsers dat een fietshelm draagt, met name door senioren en kinderen.’

FIETSHELM
Wat dus vooral nodig is om ons verkeer veiliger te maken is het drastisch terugdringen van het aantal fietsslachtoffers. Volgens een rapport van verkeersorganisatie SWOV gaat het er op ons fietspad om dat deze voldoende breed en stroef is en dat er duidelijke markering en een goede berm is. Met een ander fietsontwerp, een lager zadel of bijvoorbeeld een derde wiel, is de balans op de fiets makkelijker te bewaren voor de oudere fietser. Het belangrijkste en eenvoudigste instrument echter om het aantal slachtoffers stevig te verminderen is de fietshelm.

Volgens Artsen voor Veilig Fietsen lopen jaarlijks 12.500 fietsers hersenletsel op. Het aantal fietsdoden zou volgens onderzoek met 50 tot 70 procent afnemen wanneer alle fietsers een helm zouden dragen. Ariës: ‘De reden dat we inzetten op de helm is dat de doden en de ernstige slachtoffers die wij tegenkomen degenen zijn die met hun hoofd op de weg terechtkomen. De helm is keihard nodig.’ In Nederland zijn maar weinig organisaties te vinden voor een helmplicht. Argumenten zijn dat een helm het fietsen zou ontmoedigen en dat het ‘wind-in-je-haar gevoel’ belangrijk is voor de Nederlander. De ANWB is ook geen voorstander van een helmplicht. Westerman: ‘Het standpunt van de ANWB is het vrijwillig gebruik en de promotie van de helm. We zien in verkoopcijfers van helmen al dat mensen zelf die keuze maken.’ Wielrenners, maar ook skiërs en snowboarders zijn na enige weerstand ook gewend geraakt aan een helm. Als de fietser volgt wordt ons verkeer een stuk veiliger.

 

Eind jaren ’90 leek het type slachtoffer als in beton gegoten. De 25- tot 40-jarige automobilist was in die jaren hét verkeersslachtoffer met bijna een kwart van het totaal. Tegenwoordig is de fietser het belangrijkste slachtoffer, en dan met name de oudere fietser. Tussen 1999 en 2019 daalde het aantal omgekomen fietsers weliswaar met 11 procent, maar het aantal 70-plussers dat omkwam met de fiets (inclusief e-bikes) steeg in deze periode juist met 68 procent. Karin Klein Wolt van Veiligheid.nl: ‘Er zijn meer mensen die fietsen en met de e-bike meer mensen die kúnnen fietsen. De groep ouderen die voorheen niet meer fietste blijft nu langer doorfietsen. Dat is een kwetsbare groep. Ongelukken gebeuren namelijk niet per se als mensen hard rijden, maar ook als ze op- of afstappen.'

Karin: 'Balansproblematiek is typisch voor senioren. Je ziet bij de fiets, brommer en snorfiets dat ongevallen vaak enkelvoudig zijn.’ Dat onderschrijft ook Marcel Ariës, neuroloog en intensivist, van Artsen voor Veilig Fietsen, een collectief van bezorgde artsen: ‘Als ik kijk naar wat ik op de intensive care tegenkom, dan is het verhaal heel vaak pech. Een rok tussen de spaken, een openslaande deur, gladheid. Het gaat veelal om de oudere fietser. Als een oudere valt heeft-ie meer kans op ernstiger letsel. De fiets en de e-bike krijgen alleen nog maar een belangrijkere rol in het verkeer. We zien al meer dan tien jaar dat het aantal fietsslachtoffers stijgt. We hebben het over 50.000 fietsslachtoffers per jaar op de eerste hulp.’WAT VIND JIJ ?

FIETSDODEN NEMEN MAAR NIET AF

WAT ZEGT HET MINISTERIE?

‘AANTAL ONGEVALLEN BLIJFT NOG EVEN TOENEMEN’

Liz Zoetekouw, woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:

‘Helaas vallen er ieder jaar in Nederland bijna 600 doden en circa 20.000 ernstig gewonden in het verkeer. Dat zijn mensenlevens. Uit het leven gerukt of voor het  leven gehandicapt. We zien in de voorspellingen dat dit, zoals het nu gaat, richting 2050 blijft toenemen, vooral op wegen van provincies en gemeenten. Het gaat met name om fietsongevallen, zonder betrokkenheid van een motorvoertuig. Dat komt deels door de groeiende bevolking, waardoor het de afgelopen tien jaar op de weg steeds drukker is geworden. En op het fietspad wordt het met elektrische fietsen, bakfietsen, canta’s en speed pedelecs steeds diverser en onrustiger. We zien ook het toegenomen gebruik van de smartphone en drugs terug in het verkeer.’

‘Wij kijken continu voor welke groepen de risico’s het grootst zijn en passen ons beleid daarop aan. Zo willen we dat iedereen veilig thuiskomt. We hebben 500  miljoen euro beschikbaar gesteld voor gemeentes, provincies en waterschappen. Het kabinet heeft 200 miljoen euro uitgetrokken om Rijks-N-wegen veiliger te maken. Ook stimuleren we innovaties, zoals navigatiesystemen die waarschuwen voor ongevallen of als een weg is afgesloten. Veilig gedrag stimuleren we met campagnes als BOB en MONO en met wetgeving, zoals het verbod op mobiele apparaten op de fiets en in de auto.’

ANWB WEBWINKEL

WIl je weten hoe je veiliger bent op de fiets?Bekijk dan de fietsveiligheid collectie in de ANWB webwinkel.

Tekst: Mark Deken Interviews: Jaap van der Sar Illustraties: Monique Wijbrands Infographics: Kay Coenen

HET AANTAL DODELIJKE FIETSONGEVALLEN MET 70-PLUSSERS STEEG MET 68%

LEES VERDER

Als de drukte van Bangkok je te veel wordt, reis je af naar het zuiden. Hier vind je de rust van het regenwoud. Maar ook eilanden met parelwitte stranden waar je he-le-maal niks hoeft.

Kampioen digitaal

ANWB Kampioen helpt jou en Nederland sinds 1885 zorgeloos en met plezier op weg. Geniet van de mooiste reizen, beste verhalen en handigste tips. Waar en wanneer jij dat wilt. En profiteer van unieke leden-aanbiedingen en scherpe seizoensdeals.
Volledig scherm